Interview om It til vidensdeling og organisationsudvikling

Jakob Ventzel er Document Management Architect ved Vestas Wind Systems A/S og deltog på fagpakken Vidensdeling, it og organisation i efteråret 2014.

Efter interviewet blevet udarbejdet har fagpakken skiftet navn til It til vidensdeling og organisationsudvikling. 

 

Hvorfor valgte du fagpakken Vidensdeling, it og organisation?
Jeg har i mange år arbejdet meget med den praktiske, værktøjsorienterede side af it, og ofte har vi it-folk det problem, at de, der modtager vores værktøj, faktisk ikke helt aner, hvad de skal stille op med det. Jeg har set rigtig mange eksempler, hvor værktøjer bliver underudnyttet eller bliver udnyttet forkert, og dermed kommer der en dårlig oplevelse ud af det for alle. Så min interesse var at tilegne mig nogle kompetencer, som sætter mig i stand til bedre at formidle it til dem, der skal bruge det.

 

Hvordan har du brugt den viden, du har fået fra fagpakken, i dit arbejde?

Jeg arbejder meget konkret på et koncept for praksisfællesskaber i forbindelse med vores kommende SAP-udrulning til alle vores produktionsenheder her i Vestas. De kører i dag med et andet ERP-system, men i løbet af de næste 3-4 år vil de blive skiftet over til SAP, og i den forbindelse har vi brug for i den centrale it-enhed, som jeg arbejder i, at danne nogle praksisfællesskaber på tværs af organisationen, hvor både it-folk, men også forretningsfolk indgår, sådan at de bliver i stand til at hjælpe hinanden.

Når vi har startet konceptet i forbindelse med SAP-udrulningen, er det meningen, at vi fortsætter med det til også de øvrige ydelser, vi leverer til Vestas.

 

Hvad var dit største udbytte af fagpakken?

Det at skrive eksamensopgaven til denne her fagpakke var faktisk en fornøjelse, fordi jeg havde lejlighed til at analysere min egen it-organisation, som er under forandring for øjeblikket. Vi skifter fra at være en organisation, der har kunnet lave en hel it-leverance selv med egne softwareudviklere og hele det set-up, der skal til for at levere it, til at vi nu, i hovedtræk, benytter underleverandører.

Min eksamensopgave handlede om, hvordan vi internt i it-organisationen sørger for at holde os selv i god nok kontakt på tværs af vores egen og underleverandørernes organisationer, så vi holder kvaliteten oppe i vores leverancer. Heldigvis kom opgaven midt i den periode, hvor ledelsen var ved at udtænke de nye planer, og det var en stor hjælp for mig at kunne gå ind en mere kvalificeret diskussion med dem.

 

Hvordan var det at være studerende på fagpakken?

Det var hårdt. Man skal ikke kimse af, at hvis man vil være godt med i faget, så er man nødt til at investere tiden, der skal til. Det var en fornøjelse hver gang, jeg var på seminar i Aarhus – og så gispede jeg lidt efter vejret mellem seminarerne for at nå at læse, det der skulle læses, og skrive det, der skulle skrives.

 

Har det at læse på Master i it haft indflydelse på din karriere?

Det har det helt sikkert. Det er af stor værdi, hvis man kan pege på formelle kvalifikationer, som man har papir på. Det ligger mig meget på sinde at tage de fagpakker, som ligger på kanten af, hvad jeg kender til, fordi jeg vil udvide mine kompetencer. Jeg har ikke brug for at dokumentere det, som jeg allerede kan.

 

Det at jeg har haft fagpakken, har betydet, at jeg nu søger i en lidt anden retning inden for it. Før sad jeg i en afdeling, som lavede arkitekturarbejde til salgs- og serviceafdelingen i Vestas-organisationen, og nu skifter jeg til en mere generel afdeling som arbejder med brugerproduktivitet og samarbejde. Jeg laver dette skifte, fordi jeg er sikker på, at jeg kan øge mit impact i Vestas ved at arbejde mere tværgående og med ting, som berører flere Vestas-medarbejdere.

 

 

 

 

Læs om fagpakken It til vidensdeling og organisationsudvikling.

 

Interview august 2015

 

Læs også interview med tidligere deltager på It til vidensdeling og organisationsudvikling (da fagpakken hed Vidensdeling, it og organisation):
Bente Madsen
, gymnasielærer og pædagogisk leder på Favrskov Gymnasium.


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik