Interview om Ledelse af virksomhedsarkitektur

Jakob Skyberg arbejder som applikationsarkitekt hos CSC Scandihealth i Aarhus, som udvikler, leverer og supporterer it-systemer til sundhedsvæsenet. Virksomhedens kunder er offentlige institutioner og omfatter både kommuner, regioner og staten. Jesper Skyberg har deltaget i fagpakken Ledelse af virksomhedsarkitektur. 

 

Hvorfor valgte du fagpakken Ledelse af virksomhedsarkitektur?

”I 2001 blev jeg færdig som datalog fra Aarhus Universitet, og jeg har siden bevæget mig fra at være softwareudvikler til arkitekt. Som applikationsarkitekt fungerer jeg som det kommunikative led mellem kunderne, udviklerne og driften. Sagt med andre ord: jeg bruger ikke selv systemerne, men rådgiver om dem, jeg koder ikke systemerne, men vejleder om, hvordan systemerne skal udvikles, og så sparer jeg med driften om, hvad det er for nogle krav de har, så systemerne bliver udviklet hensigtsmæssigt.

 

Jeg har en personlig ambition om, at jeg mindst én gang om året vil udfordre mig selv med en eller anden form for efteruddannelse. Udover nyt fagligt input styrker efteruddannelse også bl.a. mig, og min virksomhed i, at definere min position som applikationsarkitekt, herunder hvilke ansvarsområder jeg har, og ikke har. I foråret 2013 søgte jeg efter passende udfordringer i relation til det at arbejde med it-arkitektur, men faldt ikke selv over nogen oplagte fag. Det var derimod en bekendt, jeg en dag tilfældigvis mødte i toget, som fortalte mig om fagpakken ”Ledelse af virksomhedsarkitektur”. Han havde selv tilmeldt sig, og hans beskrivelse af fagpakken lød så spændende, at jeg med lynets hast også selv fik sendt en ansøgning af sted.”

 

Hvordan var det at være studerende på fagpakken?

”Undervisningen på fagpakken lå på fredage og lørdage, hvilket fungerede aldeles glimrende for mig. På undervisningsdagene brugte vi desuden hinanden meget i de faste grupper, vi blev placeret i fra fagpakkens begyndelse.

Der går selvfølgelig en del timer til forberedelse og opgaveskrivning, men det er også forventeligt, når man tager efteruddannelse på kandidatniveau. I forhold til opgaveskrivning virkede det endvidere fint, at eksamensopgaverne, som afsluttede hvert modul, lå tæt op ad de løbende opgaver, vi beskæftigede os med i undervisningen. Det gjorde arbejdsbyrden overkommelig.”


Hvordan har du brugt din viden fra fagpakken Ledelse af virksomhedsarkitektur i dit daglige arbejde?
”Først og fremmest har fagpakken styrket mit fokus på kerneprocesser, dvs. de processer, der udgør kernen i virksomheden, og hvor udførelsen af disse helst bare skal ligge på rygraden. I tråd med dette har fagpakken gjort mig stærkere i arbejdet med at fastholde et sigte mod etablering af en enterprise arkitektur, som optimerer disse kerneprocesser. I en travl dagligdag kan det til tider være en udfordring at fokusere på netop kerneprocesserne, men uden en optimal arkitektur til at understøtte disse, er buzzwords som agilitet og continuous delivery inden for levering af it-systemer ikke meget andet end smarte ord.

 

Diskussionerne om modenhedsmodeller har desuden virket som inspiration til at anvende disse i forhold til at erkende udgangspunktet for kvalitetsforbedrende arbejder og en måde at beskrive det konkrete mål. Den model, man benytter, behøver ikke nødvendigvis at stamme fra fagpakken, da principperne for anvendelse af en modenhedsmodel typisk vil være de samme. Fagpakken har styrket mig i at udnytte sådanne værktøjer.

 

Undervejs i undervisningsforløbet fik vi endvidere diskuteret nogle gode punchlines, som ved første øjekast kan virke poppede, men som alligevel sætter sig i "baggrundslageret" og mere eller mindre har medindflydelse på ens tilgang til de daglige arbejdsopgaver. Et eksempel herpå kunne være: "Business strategy can do everything, enterprise architecture cannot". At udarbejde en enterprise arkitektur kræver, at man er villig til at træffe nogle valg og erkende, at sådanne valg understøtter et, mens det samtidig kan være et fravalg af andet.


Endelig har fagpakkens teorier og modeller for alignment-mekanismer også styrket mig i mit arbejde, når det handler om at udpege og italesætte styrker og svagheder i interne beslutningsveje og koordinere arkitekturbeslutninger på tværs af enheder og grupper. Teorierne og modellerne omhandlende alignment har jeg brugt aktivt, når jeg overfor interne, som eksterne relationer, skal kommunikere beslutninger ud. Fordelen ved at anvende teorien om alignment-mekanismer gør samtale om beslutningsveje mere håndgribelige og konkrete.”

 

Hvad var dit største udbytte af fagpakken?

”Mit største udbytte fra fagpakken har været at få ro, tid og lov til at sætte mig ind i teori omkring virksomhedsarkitektur, formulere arbejdsrelaterede problemstillinger og angribe dem med videnskabens værktøjer − og gøre alt dette med vejledning fra fagligt kompetente og engagerede undervisere og sammen med erfarne og inspirerende medstuderende.”

 

Har din masteruddannelse haft indflydelse på din karriere?

”Jeg har indtil videre taget ”It-strategi” og ”Ledelse af virksomhedsarkitektur” på Masteruddannelsen i it, og den viden jeg har tilegnet mig fra fagpakkerne, har ikke direkte haft indflydelse på min nuværende arbejdssituation. Min LinkedIn-profil er måske blevet lidt mere interessant, og jeg er overbevist om, at mit cv er blevet betydeligt bedre.”

 

 

 

 

 

 

Læs mere om fagpakken Ledelse af virksomhedsarkitektur

 

Interview: marts 2015

 


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik