Interview om Pålidelig software og softwarearkitektur

Michael Kaare Christensen blev interviewet om sin deltagelse på fagpakken Pålidelig software og softwarearkitektur, da han var systemarkitekt ved Videncenter for Landbrug. I dag arbejder han som systemarkitekt ved SEGES. 

 

Hvorfor valgte du fagpakken Pålidelig software og softwarearkitektur?
"Min primære arbejdsopgave er softwarearkitektur og -udvikling, så det var meget naturligt for mig at vælge fagpakken. Fagpakkens første del om pålidelig software giver en god introduktion til teorien bag kodebaseret test, samtidig med at der er en passende mængde hands-on øvelser, der hjælper med at forankre teorien i praktisk brug. Det var oprindeligt den anden del om pålidelig softwarearkitektur, der tiltrak mig, men faktisk havde jeg meget nytte også af den 1. del, og jeg fik meget ny viden gennem fagpakken."

 

Hvordan har du brugt din viden fra fagpakken i dit arbejde?

"Der er som regel en implicit forventning om, at vi som udviklere skaber pålidelig software. At tingene skal virke og være uden fejl. Lige på det tidspunkt, hvor jeg tog fagpakken, opstod en dialog på min arbejdsplads om, hvordan vi kunne nedbringe mængden af fejl i vores software ved hjælp af test, og hvordan denne test skulle forankres i organisationen. Der var det rigtigt godt at få et dybere kendskab til noget af teorien bag, så jeg kunne bidrage effektivt. Uagtet hvor ens organisation er med hensyn til test, tror jeg under alle omstændigheder, det er nyttigt at have kendskab til testteori for at være en effektiv udvikler/arkitekt, og samtidig giver fagpakken en fin indføring i, hvordan teorien kan omsættes til praksis."

 

Hvordan var det at være studerende på fagpakken?

"Udbyttet hænger i høj grad sammen med den tid, man lægger i det. På at læse pensum, diskutere med de andre studerende, arbejde med opgaverne og forberede sig til eksamen. Det giver et forholdsvist stort arbejdspres, hvis man vil have maksimalt udbytte. Men det er ikke noget, der ikke kan lade sig gøre."

 

Hvad var dit største udbytte af fagpakken?

"Det er først og fremmest den teoretiske baggrund omkring test – Whitebox testing, Blackbox testing m.v. Den teoretiske vinkel bliver ofte ignoreret til fordel for benhård fokus på praksis og værktøjer, når man tager almindelige kurser i industrien.

Desuden har jeg også haft stor glæde af kursets gennemgang af teknikker til at tænke pålidelighed ind på arkitekturniveauet."

 

Har din masteruddannelse haft indflydelse på din karriere?

"Det er jeg sikker på, at den har. Med en datamatikeruddannelse i ryggen har jeg ikke haft et stort teoretisk fundament at starte på, og det har derfor været utrolig nyttigt at få en indføring i denne teori, som er nem at relatere til praktikken, efter at man har arbejdet i industrien i nogle år. Jeg startede i job efter min datamatikeruddannelse i 2000, begyndte på diplomuddannelsen i it i 2003 og på masteruddannelsen i 2008 og har så afsluttet masteruddannelsen i 2013, så jeg har løbende fået nye input fra min efteruddannelse."Læs mere om fagpakken Pålidelig software og softwarearkitektur.

 


Interview: oktober 2013. 


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik