DANMARK HAR BRUG FOR FLERE SKARPE SPECIALISTER I IT-SIKKERHED

Masteruddannelsen i it's specialisering i it-sikkerhed er udviklet i tæt dialog med erhvervslivet.

En række personer fra både store og små virksomheder, organisationer og offentlige arbejdspladser har bidraget med input til uddannelsen, fordi de ser et stort behov for øgede kompetencer inden for it-sikkerhed.

Blandt andre Thomas Lund-Sørensen:

Thomas Lund-Sørensen, chef for Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste:
 
"I Center for Cybersikkerhed har vi løbende brug for nye talentfulde og dygtige medarbejdere, som vil være med til at beskytte Danmark og danske interesser mod cyberangreb.
 
Stadigt flere aktiviteter i vores dagligdag afhænger af digitale tjenester, og vi forbinder stadigt flere enheder til internettet, herunder store dele af vores samfundskritiske infrastruktur i f.eks. tele-, transport- og energisektoren.

Samtidig udnyttes internettet i stigende grad til at hacke, spionere og stjæle dansk intellektuel ejendom som f.eks. patenteret viden, forskningsresultater og forretningshemmeligheder – og vi ser både i udlandet og i Danmark samfundsvigtige områder som energiforsyningen og centraladministrationen blive udsat for cyberangreb. Det er en trussel mod dansk sikkerhed, vækst og velfærd, som  tages meget alvorligt – og det er derfor, at Danmark har brug for flere skarpe specialister i it-sikkerhed.
 
Udviklingen på området går ufatteligt hurtigt, og efterspørgslen efter kompetente kolleger vokser tilsvarende. Derfor er der et stort behov for efter- og videreuddannelse inden for it-sikkerhed."

BLIV SPECIALIST I IT-SIKKERHED

For at blive Master i it med specialisering i it-sikkerhed skal du gennemføre tre af nedenstående fagpakker og et masterprojekt:

HELE VEJEN RUNDT OM IT-SIKKERHED

Som Master i it med en specialisering i it-sikkerhed får du indsigt i, hvordan selv små fejl i design eller implementering af software kan føre til alvorlige brud på it-sikkerheden. Sammen med viden om netværkssikkerhed og forståelse for betydningen af menneskelig adfærd danner det fundamentet for at arbejde struktureret og professionelt med it-sikkerhed.

Du får kompetencerne til at foretage risiko- og trusselsvurderinger af it-systemer og deres anvendelse, til at forebygge eller begrænse brud på it-sikkerheden og til at kommunikere med ledere, brugere og samarbejdspartnere om it-sikkerhedsmæssige muligheder og begrænsninger.

Læs om specialisering i it-sikkerhed.

Læs flere udtalelser om it-sikkerhed og behovet for kompetencer:

Du kan ikke outsource ansvaret for it-sikkerheden

It-sikkerhed skal være en balanceret indsats

Nye trends har altid en skyggeside


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik