Hvordan søger jeg merit?

Du kan søge merit for et enkeltfag eller en hel fagpakke, hvis du mener, at du gennem anden uddannelse har opnået de samme kompetencer, som faget eller fagpakken giver.

  • Søger du merit for et enkeltfag på 5 ECTS, skal du sende din ansøgning samtidig med, at du søger om optagelse på den fagpakke, hvor enkeltfaget indgår.
  • Søger du merit for en fagpakke på 15 ECTS, som du ønsker skal indgå i en hel master i it, skal du søge merit ved det universitet, der udbyder fagpakken.

Proceduren for ansøgning om merit er den samme, uanset om du søger merit for et enkeltfag eller en fagpakke:

  1. På et almindeligt stykke papir skriver du, hvilket fag du ønsker at meritoverføre, og hvilken fagpakke eller linje på master i it faget skal overføres til. Der er ingen formular eller standardskabelon for meritansøgningen. Du skal selv formulere ansøgningen.
  2. Eksamensbevis og karakter for den uddannelse, du har gennemført, sendes med ansøgningen om merit som dokumentation på, at du har gennemført og bestået meritfaget.
  3. Din ansøgning om merit, vil blive vurderet sammen med din ansøgning om optagelse på fagpakken eller masterprojektet.

 

Tilbage til FAQ


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik