Jeg opfylder ikke adgangskravene - hvad kan jeg gøre?

Der kan være forskellige årsager til, at du ikke opfylder de gældende adgangskrav til masteruddannelsen i it. Her er der beskrevet nogle situationer og råd om, hvad du kan gøre:

  • Har du to års relevant erhvervserfaring inden for it og en bacheloruddannelse, der ikke er en af de uddannelser, der er vurderet som en relevant, direkte adgangsgivende uddannelse, kan du søge om optagelse under kategorien "tilsvarende uddannelse". Universiteterne vil da vurdere din ansøgning individuelt. Er du i tvivl om, din uddannelse falder under kategorien "tilsvarende", kan du kontakte en vejleder.
  • Har du en relevant bacheloruddannelse, men du kan ikke opfylde kravet om to års relevant erhvervserfaring, må du beskæftige dig med udvikling af it, implementering af it eller undervisning inden for it, indtil du opnår de to års erfaring. Universiteterne kan ikke dispensere fra kravet om erhvervserfaring ved optagelse på masteruddannelsen.
  • Har du en datamatikeruddannelse og derefter minimum to års relevant erhvervserfaring, kan du søge om optagelse på fagpakker under kategorien "tilsvarende uddannelse". Der er præcedens for, at datamatikere kan optages på masteruddannelsen i it, når de inden har gennemført, hvad der svarer til to fagpakker. Læs mere under Er du datamatiker?
  • Har du beskæftigelse inden for it, men ikke det krævede uddannelsesniveau for at blive optaget på masteruddannelsen i it, kan du starte med at tage en diplomuddannelse. F.eks. Diplom i softwareudvikling.

Er du i tvivl om dine muligheder, er du altid velkommen til at kontakte os.

 

Tilbage til FAQ


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik