Torsdag 25. oktober 2012

Kom med til åbning af Center for It-projektledelse og Innovation

Arbejder du med, eller interesserer du dig for it-projektledelse og innovation, så vil Aarhus Universitet og it-vest gerne se dig til åbningsseminar ved Center for It-projektledelse og Innovation. Arrangementet er tirsdag 6. november 2012 kl. 14-18.

Centret er oprettet for at styrke sammenhæng og inspiration mellem praksis og forskning inden for it-projektledelse og innovation. Derfor inviteres praktikere, forskere og undervisere til åbningsseminaret, hvor udveksling af viden, erfaringer og ideer kan sættes i gang.

Tilmelding til seminaret senest 31. oktober. Se indbydelsen.

Informationsmøder om master i it

It-vest og universiteterne inviterer til informationsmøder i henholdsvis København og Aarhus, hvor du kan høre om masteruddannelsen i it og de aktuelle fagpakker, der udbydes efter nytår.

Læs mere og tilmeld dig via disse links:

 • Informationsmøde i København, torsdag 8. november 2012
 • Informationsmøde i Aarhus, tirsdag 13. november 2012

Send gerne invitationen videre til kolleger og bekendte, som du mener, kan være interesseret.

Ni fagpakker på vej

Masteruddannelsen i it præsenterer nu programmet for foråret 2013 med i alt ni forskellige fagpakker. Der er noget for både it-ledere, it-udviklere, it-undervisere, it-arkitekter og andre, der gerne vil have nye it-kompetencer.

Herunder er en ganske kort introduktion til hver af de ni fagpakker. Følg linkene og læs mere om de fagpakker, der interesserer dig. 

 • Arbejdspraksis og it
  It-systemer skal understøtte arbejdsprocesser, som de er. Ikke, som vi tror, de er. Lær, hvordan du udvikler og tilpasser it-systemer til virkelighedens arbejdspraksis.

 • Brugerorienteret produktdesign
  Hvis du inddrager brugerne i udvikling af produkter og serviceydelser, hjælper de dig med at målrette innovationsindsatsen til markedet og med at holde projektet på sporet.

 • Globale projekter - håndtering af distribueret samarbejde og it - NY
  Bliv klædt på til at lede og drive udviklingsprocesser på tværs af geografiske, organisatoriske, tidsmæssige og kulturelle skel. 

 • Indlejret sandtidssoftware
  En fagpakke for softwareudviklere, der arbejder med software til indlejrede systemer, hvor kravet til pålidelighed og korrekt håndtering i realtid er afgørende.

 • It-organisationen
  It-organisationen er serviceleverandør til forretningen og skal samtidig bidrage til forretningsudvikling og innovation i virksomheden. Fagpakken giver dig viden og kompetencer til at møde disse udfordringer.

 • It-projektledelse
  For dig, der vil udvikle dine evner til at organisere, lede og gennemføre it-udviklings- og implementeringsprojekter. Fagpakken vil bidrage til nytænkning omkring projektledelse.

 • Vidensdeling, it og organisation
  Med fokus på sociale medier og social software giver denne fagpakke dig viden og færdigheder til at udvikle og anvende it, der understøtter opbygning af viden i en organisation.

 • Webapplikationsudvikling
  Få kompetencer til at strukturere, programmere, designe og implementere interaktive websites.

 • XML- og webteknologi
  Fagpakken giver dig overblik over og praktiske erfaringer med det store kompleks af teknologier, der danner fundamentet for udvikling af web-applikationer og -services baseret på XML.

Ansøgningsfristen til fagpakkerne er 1. december 2012.

Fejring af dimittender

Torsdag 27. september havde it-vest og universiteterne inviteret de 35, der inden for det seneste år er blevet færdiguddannede som Master i it til en fejring af deres indsats.  En hyggelig aften med lykønskningstale, overrækkelse af blomster og netværk hen over bordene.

Datoen for næste dimittendfest er fastsat til torsdag 19. september 2013. Alle, der afslutter med masterprojektet fra sommeren 2012 til sommeren 2013 bliver inviteret.

Dimissionen gav anledning til lidt statistik over masteruddannelsen i it siden starten i 2006:

 • I alt 992 personer har læst på uddannelsen.
 • De har deltaget i i alt 1957 fagpakker.
 • Ca. 100 har siden 2006 fuldført hele uddannelsen og er blevet Master i it.

It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik