Onsdag 27. oktober 2010

Informationsmøder i november

It-vest og universiteterne holder i november tre informationsmøder om masteruddannelsen i it.
Her kan du møde nogle af de forskere, der underviser på uddannelsen, og du kan få svar på dine spørgsmål om uddannelsen.

Informationsmøderne holdes

onsdag 3. november i Aalborg,
torsdag 11. november i Kolding,
torsdag 18. november i Århus.

Tilmelding senest to dage før. Følg links ovenfor.

It og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder

Masteruddannelsen i it tilbyder nu en fagpakke i It og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder.

Den er udviklet på Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse ved Syddansk Universitet i Kolding og udbydes i foråret. Ansøgningsfrist 1. december.

Fagpakken ser på de specielle udfordringer, der er forbundet med implementering af it i små og mellemstore virksomheder. Deltagerne bliver i stand til at analysere sig frem til, hvor it med fordel kan anvendes for at udvikle forretningen i et værdikædeperspektiv, og de lærer at planlægge og gennemføre forandringsprocesser i virksomheder i overensstemmelse med den forretningssituation, som de befinder sig i.

It og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder er eksempel på en fagpakke, der med det specielle fokus på de mindre virksomheders behov, giver deltagerne et tværgående perspektiv på en række it-organisatoriske emner såsom it-strategi, it-ledelse og it-organisation.

Professor Jan Stentoft Arlbjørn, der har udviklet fagpakken, vil være til stede på informationsmødet i Kolding 11. november.

Læs mere om It og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder.

11 fagpakker - ansøgningsfrist 1. december

I foråret 2011 er der i alt 11 fagpakker på programmet for masteruddannelsen i it ved de vestdanske universiteter.
Undervisningen starter i januar/februar, og ansøgningsfristen til fagpakkerne er 1. december 2010.

Læs mere om fagpakkerne:

Arbejdspraksis og it
Brugbarhed
Brugerorienteret produktdesign
Business Process Management and Innovation
Digital forvaltning

It og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder
It-lederen
It-strategi
Modeldrevet, komponentbaseret udvikling af indlejret software
Softwarearkitektur i praksis
Webapplikationsudvikling

Du finder ansøgningsskemaet til den enkelte fagpakke via link herover.


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik