Torsdag 22. maj 2014

Vælg mellem otte fagpakker til efteråret

Nu er der kun 10 dage til 1. juni og dermed til ansøgningsfristen til Masteruddannelsen i it ved Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet.

Derfor får du her en kort introduktion til hver af efterårets fagpakker. Lad dig friste og læs mere på hjemmesiden.

Linjen i organisation:

 • It i sundheds- og plejesektoren: implementering og gevinstrealisering
  Lær at håndtere de særlige organisatoriske, it-mæssige og projektmæssige udfordringer, der er ved implementering af it-systemer i sundheds- og plejesektoren.

 • It og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder
  It kan bidrage afgørende til forretningsudvikling og innovation i små og mellemstore virksomheder. Lær hvordan på denne fagpakke, der giver overblik over hele forløbet fra de indledende analyser til ledelse af implementering af nye eller forbedrede it-systemer.

 • It-projektledelse
  En populær fagpakke, der giver dig redskaberne til at forstå, hvad der foregår i og omkring et it-projekt, og evne til at løfte opgaven som projektleder.

 • Vidensdeling, it og organisation
  It kan være med til at skabe og understøtte nye former for samarbejde mellem mennesker. Fagpakken giver indblik i mulighederne for vidensdeling ved hjælp af it - med særligt fokus på sociale medier og social software.

Linjen i interaktionsdesign og multimedier:

 • Interaktive fysiske produkter
  Kravene til brugeroplevelse og nye former for interaktion med digitale produkter bliver stadigt større. På denne fagpakke lærer du at udvikle betjening af fysiske produkter og at involvere brugerne i udviklingsarbejdet.

 • User Experience Design
  Tag udgangspunkt i brugerne og deres følelser, når du udvikler it-systemer og -produkter. Med fokus på User Experience Design kan du skabe it-design, som brugerne føler sig godt tilpas med, og som dækker deres behov.

Linjen i softwarekonstruktion:

 • Business intelligence: Analyse af store databaser
  Med de rigtige business intelligence-teknikker kan virksomheders og organisationers mange data samles, grupperes, struktureres, analyseres og dermed udnyttes til gavn for virksomheden.

 • It-sikkerhed
  Et brandvarmt emne, hvor både du og din virksomhed står sig godt ved at være på forkant. Fagpakken giver teoretisk og praktisk forståelse for teknikker, der sikrer fortrolighed, integritet og tilgængelighed.

Vil du være Master i it?

Når du har gennemført tre fagpakker på masteruddannelsen i it, har du mulighed for at skrive masterprojekt og efter bestået eksamen opnå titlen Master i it.

Masterprojektet er i omfang lige så stort som en fagpakke - svarende til 15 ECTS. Sammen med en vejleder vælger du det emne, du vil skrive masterprojekt om, og du kan få vejledning undervejs i processen. Du kan vælge at skrive sammen med en anden, hvis du ønsker det, eller at arbejde alene.

Læs mere om masterprojektet her: Masterprojektet

I efteråret kan du tilmelde dig masterprojekt på linjerne i organisation samt interaktionsdesign og multimedier ved både Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet.
På linjen i softwarekonstruktion kan du i efteråret skrive masterprojekt ved Aalborg Universitet.

Ansøgningsfristen er 1. juni.


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik