Torsdag 23. april 2015

Nyhed: Bliv specialist i it-sikkerhed

2015 byder på en nyskabelse på masteruddannelsen i it: En specialisering i it-sikkerhed.
Til specialiseringen er udviklet tre helt nye fagpakker, hvoraf de to har studiestart efter sommerferien.

Et kendetegn ved masteruddannelsen i it er normalt, at deltagerne har stor frihed til individuelt at sammensætte tre fagpakker og et masterprojekt til en Master i it med deres helt egen profil.

Med det nye tiltag har vi nyudviklet og samlet fagpakker med særligt fokus på it-sikkerhed, så du som softwareudvikler eller lignende kan skabe dig en skarp profil inden for it-sikkerhed ved at vælge tre af de fagpakker, der ligger inden for specialiseringen.

Fagpakkerne, der kan indgå i specialiseringen i it-sikkerhed, er:

 • It-sikkerhed i organisationer
  Ny fagpakke. Begynder august 2015. Denne fagpakke kan også følges af andre end softwareudviklere o.lign.
 • Netværkssikkerhed
  Ny fagpakke. Begynder august 2015.
 • Sikker softwareudvikling
  Ny fagpakke. Begynder april 2016.
 • It-sikkerhed og kryptologi
  Begynder januar 2017. Svarer til den hidtidige fagpakke It-sikkerhed. Deltagere, der har gennemført denne fagpakke, har således allerede gennemført 25 % af specialiseringen.

Til en hel specialisering i it-sikkerhed hører tre af ovenstående fagpakker - hvoraf den ene skal være It-sikkerhed i organisationer - og et masterprojekt inden for it-sikkerhed.
Fagpakkerne kan også tages enkeltvis.

Læs mere under Bliv specialist i it-sikkerhed.

Informationsmøder i Kolding og Aarhus

It-vest og universiteterne inviterer til informationsmøder om masteruddannelsen i it:

 • Mandag 4. maj kl. 16.30 i Kolding.
 • Torsdag 7. maj kl. 16.00 i Aarhus.

Mere information og tilmelding her: Informationsmøder.

Fortæl det til kolleger og andre bekendte, som du mener kan være interesseret.

Webkommunikation tager sin egen medicin

Deltagerne på efterårets fagpakke Webkommunikation og sociale medier kommer ikke til at sidde lårene af hinanden.

I de fem måneder fagpakken varer er der kun tre heldagsseminarer. Til gengæld er der mere onlineundervisning i form af videokonferencer, screencasts og online samarbejde og vejledning.

Fagpakken indgår i udviklingsprojektet 'Øget fleksibilitet i masterforløb’ på Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier ved Aarhus Universitet. Formålet med projektet, der er finansieret af It-vest, er dels at gøre deltagelse i masteruddannelse mere fleksibel og tidsbesparende og dels at give praktisk erfaring med teknologi og medier. 

I tilfældet Webkommunikation og sociale medier, der netop handler om at udnytte medierne til samarbejde og kommunikation, kan man sige, at undervisere og deltagere kommer til at tage deres egen medicin gennem fagpakkeforløbet.

Læs mere om Webkommunikation og sociale medier.

Master i it’s undervisere er også forskere

Anders Møller, der til efteråret underviser på den nye fagpakke 'Arkitektur og distribuerede systemer' på masteruddannelsen i it, har netop fået en stor EU-bevilling på 2 millioner euro til sin forskning inden for automatiseret program analyse af avancerede web-applikationer.

Læs mere om forskningsbevillingen: Anders Møller modtager ERC Consolidator Grant.

Det er netop programmering af web-applikationer, Anders Møller skal undervise i på den nye fagpakke.
Læs mere om fagpakken Arkitektur og distribuerede systemer.


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik