Torsdag 30. april 2015

Indbydelse til Executive Reception

'IT Investments and Digital Convergence: Risks and Practices'.
Det er emnet for den Executive Reception, som School of Business and Social Sciences ved Aarhus Universitet afholder tirsdag 12. maj kl. 16-19.

Ved arrangementet taler Dr. Lars Mathiassen fra Georgia State University og Director of Enterprise Architecture & Strategy Søren Bækgaard Hansen fra Arla Foods.

Deltagelse er gratis, men deltagertallet er begrænset, så tilmelding er nødvendig - senest 10. maj.

Se indbydelsen til Executive Reception.

6 helt nye fagpakker - 12 i alt til efteråret

It-sikkerhed, distribuerede systemer, data science, design thinking og online ledelse er emnerne i de seks helt nye fagpakker, der udbydes på masteruddannelsen i it efter sommerferien.

I alt 12 fagpakker er på programmet, og herunder er en lille appetitvækker til hver af dem, så du kan lade dig friste. Ansøgning senest 1. juni.

Fagpakker på masteruddannelsen i it efteråret 2015:

Arkitektur og distribuerede systemer - NY
Cloud, sensorer, internet of things – lær at designe og udvikle tilgængelige, pålidelige og skalérbare distribuerede systemer.

Data science og big data - NY
Få indblik i Data science-begreber, data mining og machine learning, så du kan designe og udvikle komplette, avancerede Big Data-løsninger.

Design thinking og innovative designprocesser - NY
Lær at arbejde nytænkende med brugerinvolvering, problemløsning og design, så du kan skabe digitale services og produkter, der giver merværdi for kunden.

Interaktionsdesign og usability-evaluering
Mange it-systemer volder overraskende mange problemer for brugerne. Kom foran konkurrenterne ved at teste, evaluere og udvikle it-systemer med fokus på brugerne.

It og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder
It kan bidrage afgørende til forretningsudvikling og innovation i små og mellemstore virksomheder. Lær hvordan – lige fra de indledende analyser til ledelse af implementering af nye eller forbedrede it-systemer.

It-forandringsagenten – håndtering af den menneskelige faktor
Bliv en endnu mere kompetent forandringsagent med fokus på de menneskelige udfordringer, der følger med implementering af it-forandringsprojekter i organisationer.

It-sikkerhed i organisationer - NY
It-sikkerhed er ikke – kun – et spørgsmål om teknik. Det handler i høj grad om adfærd, politikker, etik, jura og om risikostyring. Få overblikket på denne nye fagpakke.

Ledelse af virksomhedsarkitektur
Bliv rustet til at udvikle, lede og udnytte virksomhedsarkitektur, så din virksomhed kan drage mest mulig nytte af sine it-systemer til gavn for forretningen.
    
Modeldrevet, komponentbaseret udvikling af indlejret software
Kompleksiteten i og kravene til indlejret software bliver stadigt større. Med modeldrevet, komponentbaseret udvikling får du redskaberne til at teste og skabe robuste systemer.

Netværkssikkerhed - NY
Lær at forebygge angreb mod virksomhedens systemer og data. Du skal forstå og identificere de trusler, der kan være mod virksomheders netværk, og inddæmme angreb, hvis de alligevel sker.

Online distanceledelse - NY
Få redskaber til at praktisere effektiv og værdiskabende online distanceledelse i forbindelse med både strategiske og ledelsesmæssige it-opgaver, hvor aktørerne er spredt i kultur, tid og sted.

Webkommunikation og sociale medier
De digitale medier og brugen af dem udvikler sig hurtigt og konstant. Følg med og få kompetencerne til at udnytte medierne til samarbejde og kommunikation.

Vil du være master i it til nytår?

1. juni er også ansøgningsfrist, hvis du vil i gang med masterprojektet og være Master i it til nytår. Optagelse kræver, at du har gennemført tre fagpakker, hvoraf mindst to skal være fra samme linje som dit masterprojekt.

Find ud af, hvilket universitet du vil skrive ved og send din ansøgning senest 1. juni. Du får tildelt en vejleder fra universitetet, og sammen aftaler I emne og proces for projektet.

Er du i tvivl om, hvilket universitet du vil skrive masterprojektet ved, kan du kontakte Jette Lundin, It-vest, på jelu(at)it-vest.dk.

Læs mere om masterprojektet, ansøgning m.v.

Husk også ...

vores informationsmøder om masteruddannelsen i it

  • mandag 4. maj kl. 16.30 i Kolding,
  • torsdag 7. maj kl. 16.00 i Aarhus.

Fortæl det til bekendte og kolleger, som du mener, kan være interesseret.

 

Rigtig god Bededags-ferie!


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik