Torsdag 28. april 2011

Informationsmøder om master i it

It-vest og universiteterne holder i næste uge tre informationsmøder om masteruddannelsen i it.
Her kan du møde nogle af de forskere, der underviser på uddannelsen, og du kan få svar på dine spørgsmål om uddannelsen.

Informationsmøderne holdes

- mandag 2. maj i Aalborg,
- tirsdag 3. maj i Kolding,
- torsdag 5. maj i Aarhus.

Invitér dine kolleger og venner til at komme med! Gerne tilmelding senest to dage før. Følg links ovenfor.

11 fagpakker åbne for ansøgning

Universiteterne i it-vest samarbejdet udbyder i alt 11 fagpakker på masteruddannelsen i it til start efter sommerferien.

Ansøgningsfristen er 1. juni 2011. Ansøgningsskema til den enkelte fagpakke findes via links herunder.

Følgende fagpakker er på programmet:

Linjen softwarekonstruktion
- Database design, udvikling og optimering
- Pervasive computing og mobile services

Linjen interaktionsdesign og multimedier
- Interaktive digitale medier
- Interaktive fysiske produkter

Linjen organisation
- Design af e-læring
- Implementering af it i sundhedsvæsenet
- It-organisationen
- It-projektledelse
- It og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder
- Vidensdeling, it og organisation

Bemærk, at fagpakken Database design, udvikling og optimering i forhold til tidligere har fået nye enkeltfag:
- Geo- og tidsdatabaser
- Databaser for udviklere: Kompleks data og logik i databasen

Kom godt i gang med masterprojektet

Skal du i gang med at skrive det afsluttende masterprojekt inden for Master i it, organisation, så kan du få hjælp til at komme godt i gang med processen, når masteruddannelsen i it inviterer til masterprojekt-dag 6. september i Aarhus.

Et tilsvarende arrangement blev afholdt for første gang i februar, da der var 13 master-studerende, der stod over for opgaven med at skrive masterprojekt inden for Organisation.

På dagen vil der blive givet oplæg om projektprocessen og om videnskab og metode, og der er afsat tid til diskussion omkring projekterne og snak med vejledere eller underviser.

De studerende, der melder sig til at skrive masterprojekt inden for organisation i efteråret, vil automatisk modtage invitation til Masterprojekt-dagen 6. september.

Endnu et rekordoptag på master i it

Dette forår har endnu en gang budt på rekordoptag på masteruddannelsen i it i Vestdanmark.

I alt 200 it-professionelle begyndte omkring 1. februar på et fag på master i it: 168 på en fagpakke, 11 på et enkeltfag, mens 21 gik i gang med det afsluttende masterprojekt.

623 masterstuderende
Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet oprettede masteruddannelsen i it i 2006 gennem it-vest samarbejdet, og siden da er antallet af aktive studerende steget støt. Fra 132 i 2006 til 253 i 2010.

Hvert år har ca. 130 nye it-professionelle fundet vej til masteruddannelsen i it. Samtidig vælger mange at fortsætte studierne, når først de har fået smag for ny viden og nye kompetencer, så i alt har 623 it-medarbejdere indtil videre taget et eller flere fag på master i it i Vestdanmark.


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik