Microservices og Big Data

Arbejder du med software, så tilmeld dig dette faglige arrangement hos It-vest, Åbogade 15, Aarhus N. Tidspunkt: Torsdag 10. oktober 2019

På dagen kan du opleve:

  • Lektor Mikkel Meyer Andersen og lektor Torben Tvedebrink, begge fra Aalborg Universitet, der behandler området omkring Data Science og Big Data, samt giver konkrete, brugbare eksempler på, hvordan du kan trække viden ud af store datamængder.

  • Lektor Henrik Bærbak, Aarhus Universitet, som fortæller om et andet hot område inden for softwareudvikling, nemlig microservices. I sit oplæg vil han bl.a. komme ind på nogle af de muligheder og udfordringer, som brug af microservices afstedkommer.


Henrik og Mikkel underviser begge på linjen i softwarekonstruktion på Master i it.

Program

Kl.: 15.00 - 15.10:
Kaffe, kage og netværk

Kl.: 15.10 - 15.45:
'Potentialer ved Data Science og Big Data' ved lektor Mikkel Meyer Andersen og Torben Tvedebrink, begge fra Aalborg Universitet

Kl.: 15.45 - 16.20:
'Potentialer ved Microservices og DevOps' ved lektor Henrik Bærbak Christensen, Aarhus Universitet

Kl.: 16.20 - 16.30:
Kort om Master i it's tilbud for softwareudviklere ved udviklingschef Bettina Lundgaard Hansen, It-vest

Kl.: 16.30 - 16.45: 
Mulighed for vejledning omkring Master i it ved Bettina Lundgaard Hansen

Alle med interesse for emnet er velkomne til at deltage i arrangementet - så tag gerne din kollega med. 

Arrangementet er gratis og foregår i Aarhus.

TILMELDING
er nødvendig pga. forplejning og skal ske senest 9. oktober kl. 10.00. 

 

Mere om oplæggene og oplægsholderne:

Potentialer ved Data Science og Big Data

Data bliver indsamlet som aldrig før. Det giver et enormt potentiale, men data kræver behandling og forædling, inden potentialet kan indfries. Bl.a. skal du vurdere datakvaliteten for ikke at træffe beslutninger på forkert grundlag. For at du kan lave de rigtige analyser, skal du kunne overskue og forstå data, og det foregår ved eksplorative analyser. Den egentlige forædling kan så ske, fx ved at identificere mønstre i data.

På dagen vil Mikkel Meyer Andersen og Torben Tvedebrink give eksempler på, hvad Data Science og Big Data er, og hvordan du kan bruge det i praksis.

Om Mikkel Meyer Andersen

Mikkel Meyer Andersen er lektor ved Institut for Matematiske Fag, Aalborg Universitet.

Han elsker at kværne data og lave reproducerbare analyser indeholdende farverig grafik - samt at
fortælle om, hvordan andre kan gøre det samme, og hvad fordelene ved det er.

På masteruddannelsen i it underviser Mikkel Meyer Andersen på fagpakken Data Science og Big data.

Om Torben Tvedebrink

Torben Tvedebrink er lektor ved Institut for Matematiske Fag, Aalborg Universitet.

Han elsker at kode i R og gøre brug af de nyeste teknikker til at gøre data-analyse tilgængelig for alle -
samt at forstå en given modellerings-problemstilling, gøre den konkret i software og formidle dens resultater til relevante modtagere.

På masteruddannelsen i it underviser Torben Tvedebrink på fagpakken Data Science og Big data.


Potentialer ved Microservices og DevOps

Det første princip i det agile manifest lyder: "Our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable software." Men på trods af de utallige metoder og teknikker, der blev udviklet op igennem 00'erne: test-driven development, scrum, unit testing, refactoring, continuous integration; så manglede det sidste led i kæden ofte - nemlig at få software helt ud at køre hos brugerne.

DevOps og Microservices kan opfattes som 'agile 2.0', hvor vi tager det sidste skridt: Fra ide og analyse, over udvikling og test, og til vores software kører i produktion, ja, dér går der gerne kun få timer.

I dette oplæg vil Henrik Bærbak fortælle om nogle af de mange muligheder og udfordringer brug af microservices giver, samt skitsere de løsninger, du som studerende vil komme til at arbejde med på den nye fagpakke MicroServices og DevOps på Master i it.

Kort fortalt er microservices softwarekomponenter, man kan udskifte og opgradere uafhængigt, og denne softwareudviklingsteknik står derfor i konstrast til en monolitisk it-arkitektur.

Om Henrik Bærbak Christensen

Henrik Bærbak Christensen er lektor ved Institut for Datalogi på Aarhus Universitet. 

Han elsker at designe og kode software systemer med hovedvægten på at skabe pålidelige, skalerbare systemer karakteriseret ved høj oppetid - og at undervise i teknikkerne til at opnå det.Han forsker bl.a. i eksperimentel softwarearkitektur med fokus på pålidelighed og tilgængelighed. 

På masteruddannelsen i it er Henrik Bærbak Christensen underviser og fagansvarlig for fagpakkerne Softwarearkitektur i praksis og Microservices and DevOps. 


Læs mere om linjen i softwarekonstruktion på masteruddannelsen i it. 

Har du spørgsmål til arrangementet, er du velkommen til at kontakte kommunikations- og uddannelseskoordinator Lene Bæk Jørgensen på lbj(at)it-vest.dk

Praktisk information

Arrangementet finder sted torsdag 10. oktober 2019

Tidspunkt: kl. 15.00 - 16.30. 

Sted: INCUBA, Lille Auditorium, Åbogade 15, 8200 Aarhus Nord
Se placering på kort

Parkering: Gratis på INCUBAs parkeringsplads.

Gratis: deltagelse

Sprog: Dansk

Tilmelding

Tilmeld dig 'Microservices og Big Data' her.

Sidste chance for tilmelding er onsdag 9. oktober kl. 10.00.

Har du spørgsmål til arrangementet, er du velkommen til at kontakte kommunikations- og uddannelseskoordinator Lene Bæk Jørgensen på lbj(at)it-vest.dk


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik