It-systemer og organisation hænger uløselig sammen

Af Britta Ank Pedersen, It-vest - samarbejdende universiteter 

It-sikkerhed i sygehussektoren handler især om brugerstyring og håndtering af patientdata - og om at leve op til lovgivningen på området.

”Når man er i en stor virksomhed – som f.eks. Region Midtjylland med 35.000 ansatte – så er det vigtigt at have en forståelse af, at den enkelte medarbejder er et led i en lang række af handlinger. Det tror jeg, en it-sikkerheds-uddannelse kan bidrage til”, siger Henrik Hammer Jordt, der er leder af It Arkitektur og design i Region Midtjylland og formand for Danske Regioners It-arkitekturråd, der rådgiver regionerne om fælles standarder på it-området.

Han mener, at spørgsmålet om it-sikkerhed i det offentlige sundhedsvæsen især handler om en forståelse internt i organisationen for, hvordan it-systemer og organisation hænger uløseligt sammen.

”Det er en væsentlig del af vores sikkerhed og det at overholde lovgivningen på området, at vi kan give medarbejderne de adgange til it-systemerne, som er nødvendige. Vores organisation er repræsenteret i it-systemerne, og vi skal sikre, at brugerrettighedssystemet fungerer i de enkelte it-systemer i en stor organisation, der er under konstant udvikling. Det er vigtigt, at der er forståelse for det både internt og hos de leverandører, der udvikler it-systemer til os”, siger Henrik Hammer Jordt.

Balancegang mellem ønsker og jura
Digitaliseringen af data giver helt nye arbejdsbetingelser i forhold til håndtering af for eksempel patientjournaler. Henrik Hammer Jordt nævner som eksempler, at der er faste grænser for, hvor længe digitale data må gemmes, og regler om, hvem der må få adgang til dem.

Omvendt giver digitaliseringen også nye muligheder. For eksempel er et fælles EPJ-system som det i Region Midtjylland en stor gevinst i patientbehandlingen, når data er til stede dér, hvor patienten kommer hen.

”Jeg tror, at det som er udfordringen for personalet på hospitalerne, er, at de står med ønsket om at kunne give en bedre patientbehandling, som skal balanceres over mod de krav, som vi juridisk set står over for i forhold til, hvordan patientoplysninger skal håndteres,” siger Henrik Hammer Jordt. 

Han vurderer derfor, at behovet for et masterfag om it-sikkerhed, som det universiteterne i It-vest samarbejdet nu tilbyder, ligger på mellemleder- og lederniveau på hospitalerne, så forståelsen for it-sikkerhed kan brede sig derfra.

Konkrete værktøjer og vidensbaseret argumentation
Henrik Hammer Jordt har selv taget tre fag på masteruddannelsen i it omkring it-projektledelse, it-organisation og ledelse af virksomhedsarkitektur.

 ”Masteruddannelsen har givet mig konkrete værktøjer til bedre at løse den opgave, jeg har i det daglige, og konkrete modeller, som jeg kan tage i brug direkte i organisationen. Jeg lever i en vidensorganisation, og når jeg kan komme med dokumentation og belæg for mine argumenter, så møder jeg stor forståelse for det, jeg siger. Det har rigtig stor værdi at have det med i bagagen”, fortæller han.

 

Denne artikel er skrevet til bladet Hospital Drift og Arkitektur, april 2015

 

 


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik