Master i it nr. 200

Af Britta Ank Pedersen, It-vest - samarbejdende universiteter

Fra udvikler til arkitekt med en Master i it

 

It-vests masteruddannelse i it kan her i efteråret 2015 fejre sin master nr. 200. Det er 31-årige Thomas Skinner-Larsen fra Aalborg, der har afsluttet uddannelsen på linjen i softwarekonstruktion.

 

Efter cirka fire års rejse med masteruddannelsen har Thomas nået målet om at få en uddannelse på kandidatniveau, og samtidig har han specialiseret sig inden for sit arbejdsfelt databaser. Jobmæssigt har han også flyttet sig i perioden, og kort før eksamen blev han Senior Data Warehouse arkitekt hos Nykredit i Aalborg.

 

Oprindeligt er Thomas Skinner-Larsen uddannet diplomingeniør i datateknik og it og blev efter eksamen fra Aalborg Universitet i starten af 2010 ansat i Nykredit som Data Warehouse udvikler.

 

"Jeg trængte til at komme ud og arbejde, men jeg havde også stadigvæk lyst til at læse mere på et tidspunkt. Samtidig var min uddannelse meget rettet mod firmware, og jeg var egentlig blevet mere optaget af software. Så jeg så masteruddannelsen som en form for omskoling og samtidig en mulighed for at tage nogle kurser, som var direkte anvendelige i mit arbejdsliv", fortæller Thomas om baggrunden for at søge ind på masteruddannelsen i it og i første omgang fagpakken i Databasemanagementsystemer.

 

De øvrige stationer på rejsen var fagpakkerne Business Intelligence: analyse af store databaser og Pålidelig software og softwarearkitektur samt afgangsprojekt og afsluttende eksamen om ’Modelbaseret testing af data-vaults’.

 

Undervejs skiftede han hos Nykredit titel til i første omgang Senior Business Intelligence Specialist og nu altså Senior Data Warehouse arkitekt.

 

”Jeg er rykket fra at være juniorudvikler til senior applikations arkitekt på fem års tid, så det er gået rimeligt stærkt. Jeg er sikker på, at kurserne har hjulpet mig på vej til at blive arkitekt. Man får en anden faglighed og kan diskutere på et højere niveau, og man kan anvende teorierne, samtidig med at man også er praktisk orienteret. Det har været med til at opkvalificere mig i hvert fald”, fortæller Thomas.

 

For ham har masteruddannelsen været et rigtigt godt alternativ til at bygge en kandidatuddannelse direkte oven på en bacheloruddannelse.

 

”Jeg har svært ved at sætte mig ned og læse i en bog. Jeg skal helst arbejde med tingene, og på den måde har det været super, at man kan tage studiet samtidig med, at man har arbejde. De fag, jeg har taget, har hele tiden været praktisk anvendelige i forhold til de arbejdsopgaver, jeg har haft – og det gør bare, at man får stoffet arbejdet ind under huden på en anden måde”, siger Thomas, der meget gerne ville tage endnu mere uddannelse og måske også noget, der ligger fagligt lidt længere væk fra dagligdagen.

 

”Hvis det stod til mig, så fortsatte jeg med at læse nogle flere fag. Nu valgte jeg lige noget, som jeg direkte kunne bruge i min hverdag til at starte med, men på et personligt niveau kunne sådan noget som sikkerhed eller nogle af de andre kurser også være rigtigt spændende. Hvis man skulle se karrieremæssigt på det, kunne man jo læse noget ledelse eller organisation for at kunne komme videre”, overvejer Thomas Skinner-Larsen.

 

I første omgang skal familien dog lidt ekstra i fokus den kommende tid, mens han glæder sig over, at titlen som Master i it er i hus og med et godt resultat.

 

 

Oktober 2015

 

 

 

Fakta

 

It-vest samarbejdet mellem Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet oprettede masteruddannelsen i it i foråret 2006. Indtil efteråret 2015 har omkring 1400 personer taget et eller flere fag på uddannelsen, og 200 har indtil videre afsluttet en hel masteruddannelse bestående af tre fagpakker og et masterprojekt.

 

De 200 fordeler sig således på uddannelsens tre linjer:

Master i it, softwarekonstruktion: 68 personer

Master i it, organisation: 98 personer

Master i it, interaktionsdesign og multimedier: 34 personer.


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik