Masterfag sætter fokus på effekterne af sundheds-it

Jesper Agger Nielsen er ny fagansvarlig for It i sundheds- og plejesektoren: implementering og gevinstrealisering.

Af Britta Ank Pedersen, It-vest - samarbejdende universiteter 

'Plejer er død', når it-systemer og velfærdsteknologi rykker ind i sundhedssektoren. Derfor tilbyder Aarhus Universitet et masterfag, der giver redskaber til at håndtere udfordringerne og udnytte  mulighederne i teknologien.

Udvikling, implementering og udnyttelse af sundheds-it-løsninger involverer en lang række parter i og omkring sundheds- og plejesektoren. Samtidig skubber de nye teknologier til gammelkendte arbejdsgange, og de åbner for helt nye former for samspil mellem personalegrupper på og uden for sygehusene – og med patienterne.

 

Derfor har Aarhus Universitet succes med at tilbyde et master-fag, der på samme tid henvender sig til udviklerne af sundheds-it-løsninger og til personalet, der skal indkøbe og anvende løsningerne i regionerne og i sygehus- og plejesektoren.

 

På faget får de den nyeste viden om sundheds-it fra universitets forskere, de bliver introduceret for teorier og metoder til at analysere de aktuelle udfordringer og redskaber til at håndtere dem, og de lærer af hinandens erfaringer og baggrund.

 

”Kurset har samlet folk på tværs af firmaer og sundhedssektoren, og der har været både klinikere, teknikere og it-projektledere med. Der er en vældig diskussionslyst og en vældig lyst til at bringe egne erfaringer frem på bordet, og vi får at vide i evalueringerne, at det har været meget givtigt for deltagerne”, fortæller Claus Bossen, der er lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet og underviser på faget. 

 

Fra implementering til gevinstrealisering

Faget har det lange navn ’It i sundheds- og plejesektoren: implementering og gevinstrealisering’, og det blev gennemført første gang i 2010.

 

”For 5-6 år siden var der fokus på implementering og udvikling af it-systemerne som for eksempel EPJ. Men i dag hører vi fra sygehusene, at de har brug for viden om, hvordan de arbejder med at udnytte teknologien, efter at den er implementeret. Derfor har vi taget gevinstrealisering med ind på kurset”, forklarer Claus Bossen.

 

Telemedicin og mobil teknologi

Når faget udbydes igen til efteråret vil nye trends som telemedicin, mobil teknologi og robotter blive inddraget, ligesom nye emner som datadreven sundhedsledelse og udnyttelse af patientdata til kvalitetsmåling er på vej.

 

”Også de nye velfærdsteknologier sætter mange stakeholders i spil på samme tid. Som sygehusene, kommunerne og de praktiserende læger. Teknologierne kommer også helt ud i frontlinjen, hvor borgerne er. Det er en stor udfordring, og det er interessant at diskutere, hvordan samspillet kan være mellem teknologien og den menneskelige arbejdskraft og mellem teknologi, borger og medarbejder”’ siger Jeppe Agger Nielsen, der er lektor ved Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus Universitet og fra i år ny underviser og fagansvarlig på kurset.

 

Teknologi medfører forandringer

Omdrejningspunktet for kurset er i høj grad de organisatoriske og arbejdsmæssige forandringer, der følger med den nye teknologi, og som involverer mange forskellige medarbejdere. Noget af det kan der tages højde for ved planlægningen og udviklingen af teknologien, mens andre muligheder og forandringer først viser sig, efter at teknologien er implementeret.

 

”Der er store udfordringer i at få lavet og implementeret systemer, der imødekommer de meget forskellige både legitime og stærke krav, som de forskellige professioner har. Men det gælder også i gevinstrealiseringen, hvor det handler om at få bedst muligt udbytte af systemerne. Det kan man kun, hvis man mødes om det og ved, hvad systemet kan, så man kan få designet de nye arbejdsprocesser, der udnytter teknologiens muligheder”, siger Claus Bossen, der i mange år har forsket i anvendelse af it i sundhedsvæsenet.

 

Han tilføjer:

”Det med de hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige, forudsete og ikke forudsete konsekvenser af implementering af it-systemer er noget, vi tager hånd om og har cases om på kurset.”

 

Business cases sikrer fokus på effekt

Jeppe Agger Nielsen har i sin forskning i offentlig organisation især interesseret sig for ældre- og hjemmehjælpsområdet og i den forbindelse mobil teknologi og velfærdsteknologi. Han siger:

 

”Implementering er sjældent let og uproblematisk. Det kan tage mange år, før man får udnyttet det, teknologien kan.”

 

”Derfor er det væsentligt, at vi på kurset tilbyder nogle modeller til at arbejde med gevinstrealisering og business cases, så man får en systematik og nogle redskaber, der kan stimulere, at man har fokus på de effekter, man ønsker at få ud af teknologien, allerede ved udvikling og indkøb. Også derfor er det praktisk at udviklere og praktikere sidder sammen på sådan et kursusforløb, så de lærer hinandens udgangspunkt at kende.”

 

Denne artikel er skrevet til bladet Hospital Drift & Arkitektur, april 2016

 

Fakta

Master i it

  • Fagpakken ’It i sundheds- og plejesektoren: implementering og gevinstrealisering’ tilbydes under Masteruddannelsen i it via It-vest samarbejdet mellem Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet.

  • Fagpakken gennemføres af Aarhus BSS på Aarhus Universitet. Næste gang i efteråret 2016.
  • Ved de tidligere forløb har ca. halvdelen (54 %) af deltagerne været fra sygehuse og regioner, mens de øvrige deltagere har været fra it-virksomheder, der leverer sundheds-it-produkter.

  • Deltagerne fra sygehusene har typisk været EPJ-, implementerings- eller sundheds-it-konsulenter – herunder en overlæge og flere sygeplejersker.
  • Deltagerne fra regionerne har typisk været it- og projektmedarbejdere.
  • Deltagerne fra de private virksomheder har typisk været it-konsulenter og softwareudviklere.
  • Læs mere på www.master-it-vest.dk


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik