Sygeplejerske har styr på it-processerne

Af Britta Ank Pedersen, It-vest - samarbejdende universiteter 

Nysgerrighed førte Pia Pawlowski, der oprindelig er uddannet sygeplejerske, til masteruddannelsen i it. Nu kombinerer hun sin viden fra de to verdener i sit job, hvor hun skal være med til at implementere Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden og Region Sjælland. 

”Jeg har gennem tiden været med til at implementere flere forskellige sundheds-it systemer, og jeg har oplevet, at de forventede gevinster ved indførelse af systemet ikke blev realiseret. Det levede ikke op til brugernes forventninger, og det understøttede ikke effektivt deres arbejdsgange. Det gjorde mig nysgerrig på, hvilke muligheder der eksisterer for at udvikle og implementere sundheds-it, der kan skabe værdi på såvel organisatorisk niveau som brugerniveau.”

Sådan fortæller Pia Pawlowski, der er uddannet sygeplejerske i starten af 1980’erne, har været sygeplejerske og afdelingssygeplejerske i mange år og siden 2009 kvalitetskonsulent på Holbæk Sygehus.

Nysgerrigheden førte hende til masteruddannelsen i it, som hun har gennemført ved Aalborg Universitet og Aarhus Universitet over årene 2012-14 sideløbende med jobbet.

It følger med
”Mit job er ikke et it-job, men jeg ville gerne have videreuddannelse på det her område, eftersom it spiller en central rolle i alle arbejdsprocesser i sundhedsvæsenet, uanset om det er en administrativ arbejdsproces eller en klinisk arbejdsproces.”

”I sygehusvæsenet er kerneydelserne pleje og behandling, og jeg har ofte hørt sundhedsprofessionelle sige, at it tager fokus fra patienterne. Det kan være rigtig svært for mange at acceptere, at et it-system skal spille så stor en rolle. Men it er der, uanset hvilken opgave du har, og det er det, der har gjort, at jeg har fået stor interesse for at udbygge min viden og mine kompetencer inden for it-området – med afsæt i det organisatoriske og brugerorienterede perspektiv”, fortæller Pia Pawlowski og slår fast:

”It er din følgesvend, så det gælder om at blive gode venner med den.”

Sundhedsplatformen
For øjeblikket og frem til og med 2017 er hun udlånt til en stilling som applikationskoordinator ved Sundhedsplatformen, der er en fælles elektronisk patientjournal, der skal indføres i 2016-17 på hospitaler og sygehuse i både Region Sjælland og Region Hovedstaden. Sundhedsplatformen skal erstatte op mod 30 forskellige it-systemer og anvendes af cirka 44.000 ansatte og 2,5 millioner borgere. 

”Det er enormt spændende at være en del af den opgave”, mener Pia Pawlowski. Hun forventer, at hun får god brug for sin nye viden fra masteruddannelsen i it i det nye job.

Fokus på forandringer
Masteruddannelsen i it er fleksibel på den måde, at deltagerne i høj grad selv kan vælge, hvilke tre fag de vil sammensætte deres uddannelse af. Pia Pawlowski har taget fagene It-forandringsagenten, It-uddannelse og brugertræning samt Arbejdspraksis og it. Som afslutning på uddannelsen har hun skrevet speciale med titlen ’Den elektroniske patientjournal som et dynamisk arbejdsredskab’. 

”Jeg har taget det organisatoriske perspektiv i min uddannelse. De fag, jeg har valgt, har handlet om læringsprocesser, ledelse og udfordringer i forhold til at lave organisatoriske forandringer, når man implementerer et it-system”, fortæller hun.

Blev udfordret
Udover fleksibiliteten i uddannelsen har hun været meget glad for at være sammen med masterstuderende fra mange forskellige brancher og fagområder. 

”Det, at der var deltagere fra både privat og offentlig sektor, gav en masse diversitet i de diskussioner, vi havde, og i vores opgaveløsninger. Jeg oplevede, at mine cases blev udfordret af personer, som ikke havde den sundhedsfaglige baggrund, jeg selv har, så det åbnede op for nye refleksioner hos mig selv og gav mulighed for en mere nuanceret tilgang til de problemstillinger, jeg arbejdede med”, slutter Pia Pawlowski.

 

Denne artikel er skrevet til bladet Hospital Drift & Arkitektur, november 2015

 

Fakta

Master i it

  • Masteruddannelsen i it er en deltidsuddannelse for højtuddannede, der arbejder med udvikling, ledelse eller implementering af it.
  • Uddannelsen tilbyder hvert halve år cirka 10 forskellige fag inden for it-organisation og it-udvikling.
  • Masteruddannelsen i it udbydes af It-vest samarbejdet mellem Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet.

It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik