OM MASTER I IT - DIN VEJ TIL NYE IT-KOMPETENCER

Masteruddannelsen i it giver højtuddannede it-medarbejdere mulighed for at styrke deres kompetencer inden for it-udvikling og strategisk udnyttelse af it.

Uddannelsen henvender sig til personer, der arbejder med

 • udvikling af it
 • ledelse af it
 • implementering af it
 • undervisning inden for it.

Vi lægger vægt på, at uddannelsen supplerer dit daglige arbejde, og den er derfor fleksibel, erhvervsrettet og på højt akademisk niveau.

 • Fleksibel - fordi du individuelt kan vælge blandt uddannelsens fag ud fra dine interesser og ambitioner, og du kan tilrettelægge studietid og -tempo, så det passer til din livssituation på jobbet og derhjemme.

 • Erhvervsrettet - fordi undervisningen er tilrettelagt ud fra viden om de udfordringer, som professionelle it-medarbejdere står overfor, og vi lægger vægt på, at du kan inddrage dine erfaringer og aktuelle projekter i uddannelsen.

 • På højt akademisk niveau - fordi underviserne inddrager den nyeste it-forskning i undervisningen, og vi lægger vægt på, at du får teorier, metoder og teknikker, som du kan bruge til at udvikle og reflektere over dine aktuelle og kommende opgaver.

Du kan selv vælge og kombinere de fag, du vil studere, og du kan koble din nye viden med dit daglige arbejde. Uddannelsen foregår på deltid, så du kan være med, uanset hvor du bor, og du har i et vist omfang mulighed for selv at tilrettelægge, hvornår du vil studere.

Vitaminer til hverdagen

Masteruddannelsen i it er tilrettelagt med henblik på, at deltagerne passer deres daglige arbejde sideløbende med studierne. Afhængigt af dine jobfunktioner og dit valg af fag vil du ofte kunne kombinere opgaver og projekter i uddannelsen med emner, der er aktuelle på din arbejdsplads, og dermed få vitaminer til hverdagen.

De kompetencer, som uddannelsen tilbyder, er f.eks.

 • at planlægge, gennemføre og forestå udvikling af it, implementering af it eller undervisning i it,
 • at vurdere og anvende teorier og metoder til at analysere problemstillinger, der knytter sig til udvikling eller implementering af it,
 • at vurdere og analysere it-systemers betydning for den sammenhæng, de anvendes i,
 • at reflektere over og udvikle egen praksis ved udvikling eller implementering af it,
 • at kommunikere om it-faglige emner med såvel specialister som brugere og beslutningstagere.

Du kan deltage i masteruddannelsen uanset, hvor du bor. Ved hvert fag er der enkelte seminarer, du skal møde op til. Derimellem er der selvstændigt arbejde, som du selv tilrettelægger, kombineret med kommunikation via nettet.
Se mere om undervisningsformen under Undervisningen.

Tre universiteter - én uddannelse

Bag masteruddannelsen i it står Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet, der via universitetssamarbejdet It-vest koordinerer master i it, så du hele tiden har et bredt og varieret udbud af fag at vælge mellem. Universiteterne bidrager hver især med deres spidskompetencer inden for it, og du kan kombinere fag fra uddannelsen uafhængigt af, hvilket universiteter der står for undervisningen. 

Universiteternes forskere står for undervisningen på masteruddannelsen i it, og de tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger, værktøjer og teknologier og inddrager teori og metode, der knytter sig dertil.

Tre linjer

Masteruddannelsen i it i It-vest samarbejdet har tre linjer:

Softwarekonstruktion: har fokus på principper, teorier, metoder og teknikker bag de nyeste it-teknologier. Linjen dækker hele processen ved udvikling af software: Specifikation, design, konstruktion, analyse og verifikation. Læs mere og se fagpakker på linjen.

Interaktionsdesign og multimedier: har fokus på principper, teorier, metoder og teknikker bag forholdet mellem brugere og it-systemer. Linjen beskæftiger sig med udvikling, vurdering og implementering af interaktive, digitale medier og interaktive produkter. Læs mere og se fagpakker på linjen.

Organisation: har fokus på principper, teorier, metoder og teknikker bag udvikling og implementering af it til brug i organisatoriske og forretningsmæssige forandringsprocesser - herunder it-strategi og -ledelse. Læs mere og se fagpakker på linjen.

Du kan frit vælge mellem fagpakker fra de tre specialiseringer, hvis du har de krævede forudsætninger. Få mere at vide om optagelse under Hvem kan blive optaget?

Uddannelsens opbygning

Masteruddannelsen i it er bygget op af fagpakker, der består af 1-3 enkeltfag.

Enkeltfagene i fagpakkerne udgør et samlet hele, der sikrer dig den faglige dybde, og du kan, hvis du ønsker det, kombinere fagpakker til en hel masteruddannelse.

Fagpakker
Fagpakkerne er grundstenene i master i it. Uddannelsens opbygning i fagpakker betyder, at du selv kan bestemme tempo, omfang og indhold i i din uddannelse.

 • Du kan plukke netop den fagpakke, der har din interesse.
 • Du kan blive ved at vælge nye fagpakker og få løbende, livslang uddannelse.
 • Du kan sammensætte tre fagpakker og et masterprojekt til en hel masteruddannelse og opnå titlen Master i it.

Hvert enkeltfag og hver fagpakke afsluttes med eksamen, så du får bevis på dine nye kompetencer.

Alle fagpakker på masteruddannelsen i it giver 15 ECTS-point. ECTS er den fælles europæiske målestok for videregående uddannelse, hvor 60 ECTS svarer til et års studium på fuld tid.

En fagpakke på masteruddannelsen varer 5-9 måneder, og du skal regne med at bruge 10-20 timer om ugen på studiet.

Det konkrete udbud af fagpakker vil variere fra år til år og vil løbende blive tilpasset nye teknologier og nye kompetencebehov. Der vil til enhver tid være tilbud om fagpakker fra alle tre specialiseringer under master i it.

Se en oversigt over alle fagpakker.

Enkeltfag
Enkeltfagene i en fagpakke kan ofte gennemføres uafhængigt af hinanden. Det giver dig mulighed for at få helt specifik viden inden for et aktuelt emne og for at prøve kræfter med masteruddannelse uden at binde dig til et længere forløb.

Men fagpakkerne er sammensat, så enkeltfagene supplerer og understøtter hinanden. Derfor vil du opnå en større udvidelse af dine kompetencer, hvis du tager fagpakkens enkeltfag i sammenhæng.

Der sker løbende en udvikling af fagpakkers indhold og udbud, så du har ikke garanti for senere at kunne vende tilbage til den samme fagpakke og tage de øvrige enkeltfag.

En hel master i it

Du kan sammensætte fagpakker fra master i it til en hel masteruddannelse inden for en af uddannelsens tre linjer. Du opnår titlen Master i it, softwarekonstruktion, Master i it, organisation eller Master i it, interaktionsdesign og multimeder.

Masteruddannelsens faglige niveau svarer til det faglige niveau for en kandidatuddannelse.

Til en hel master i it kræves

 • at du fuldfører tre fagpakker, hvoraf mindst to skal være fra samme linje,
 • at du skriver masterprojekt inden for den linje, du har valgt,
 • at du gennemfører de tre fagpakker og masterprojektet inden for højst seks år.
Fagpakke inden for linjen
15 ECTS
Fagpakke inden for linjen
15 ECTS
Valgfri fagpakke

15 ECTS
Master-projekt

15 ECTS


Du behøver ikke fra start bestemme dig for, at de fagpakker, du tilmelder dig, skal være en del af en hel masteruddannelse.

Særligt for gymnasielærere og datamatikere

Hvis du er datamatiker, kan du få adgang til master i it ved at tage et brobygningsforløb.

Hvis du er gymnasielærer, kan du bruge master i it til at opnå undervisningskompetence i it-fag på stx, htx eller hhx. Du skal kombinere masteruddannelsen med et grundforløb.

 • Læs mere under Er du gymnasielærer?

SKAB FORANDRING MED IT

Klik på billedet og læs brochuren om master i it.

VIDSTE DU AT ...

... 43 % af de studerende på master i it har ikke på forhånd besluttet sig for, om de vil tage en hel masteruddannelse. Men 70 % sætter pris på, at uddannelsen er bygget op, så de har muligheden for det.

Læs mere om, hvem de studerende er, og hvad de får ud af uddannelsen under Hvem læser master i it?

UDDANNELSESGRADER OG -NIVEAUER

Har du brug for at vide, hvordan mastergraden er indplaceret i forhold til andre uddannelser, og hvilket niveau den placeres på i sammenligning med uddannelser i Europa, kan du finde informationer på Uddannelses- ministeriets hjemmeside om

Kvalifikationsramme for Livslang Læring.

PRÆSENTATION

Download dansk-engelsk præsentation af masteruddannelsen i it (pdf).


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik