Evaluering af Master i it i 2018

I 2018 har It-vest, med ekstern støtte af tidligere udviklingschef for It-vest Jette Lundin, udarbejdet en større uddannelsesevaluering af Master i it.

Evalueringen omfatter:

 • en studentanalyse
 • en dimittendanalyse
 • en universitetsanalyse
 • en konkurrentanalyse
 • en virksomhedsanalyse
 • en analyse på baggrund af universiteternes egne evalueringer af de udbudte fagpakker

Du kan læse hovedkonklusionerne fra de gennemførte analyser i: Selvevaluering 2018, Master i it

Data i evalueringen
Data i forbindelse med uddannelsesevalueringen i 2018 er indsamlet i form af kvalitative og kvantitative analyser, fra universiteternes egne årlige kvalitetsanalyser af fagpakkerne, samt på baggrund af data indsamlet af It-vest.

I alt har følgende deltaget i It-vests dataindsamling:

 • Ti repræsentanter fra virksomheder, hvoraf de fem har studeret på Master i it, heraf har to en mastergrad i organisation.
 • 105 dimittender, der har fået deres mastergrad i perioden 2014-2018.
 • 55 studerende, der har læst mindst to fagpakker i perioden 2014-2018, men ikke har en mastergrad.
 • 50 repræsentanter fra universiteterne i form af studieledere, koordinationsudvalg, fagpakkeansvarlige, undervisere og administration.
 • En konkurrent.


Generel procedure for uddannelsesevaluering af Master i it

For at sikre kvalitet og relevans af Master i it har It-vest og de tre vestdanske universiteter besluttet, at der hvert år gennemføres følgende procedure:

 • Universiteterne evaluerer egne fagpakker.
 • Universiteterne afleverer samlet evaluering til It-vest den. 30. august.
 • It-vest udarbejder en samlet fagpakkeevaluering og dimittendevaluering, som behandles skriftligt i uddannelsens koordinationsudvalg i oktober og i styregruppen i december. Styregruppen for Master i it består af de medlemmer, som sidder i It-vests styregruppe.


For at sikre kvalitet og relevans af Master i it gennemføres der desuden hvert 4. år en større uddannelsesevaluering - senest gennemført i 2018.

Formålet med den samlede uddannelsesevaluering er at sikre, at uddannelsen fremtræder som en sammenhængende uddannelse for de studerende, at udbuddet af fag er relevant og tilstrækkeligt, at de studerende får det forventede udbytte, og at uddannelsen som helhed lever op til studieordning og kvalitetskrav for en masteruddannelse.

Du kan læse mere om den tværgående proces for uddannelsesevaluering på Master i it her.


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik