HVORDAN SØGER JEG IND?

Du skal søge ind til master i it, hver gang du ønsker at starte på en ny fagpakke, og når du vil i gang med dit masterprojekt.

Du skal altid søge optagelse ved det universitet, der udbyder den fagpakke, du er interesseret i, eller hvor du vil tage din afsluttende mastereksamen.

Ansøgningsskema

Du skal bruge universitetets ansøgningsskema, når du vil søge ind på et enkeltfag eller en fagpakke under masteruddannelsen i it, eller når du vil i gang med masterprojektet.

Ansøgningsskemaet finder du via link i fagpakkeoversigterne her på hjemmesiden og ved beskrivelsen af den enkelte fagpakke. I ansøgningsskemaet har du mulighed for at krydse af, om du er interesseret i hele fagpakken eller et eller flere af fagpakkens enkeltfag.

Sammen med ansøgningsskemaet skal du sende de dokumenter, som det fremgår af skemaet. Du skal dokumentere, at du har den uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund, som er adgangskravet til uddannelsen. Dokumentationen skal være i form af for eksempel eksamensbevis og lønsedler eller ansættelsesbrev. Det er ikke nok at skrive et CV.

Ansøgningsskema og bilag sendes til det universitet, du søger ind på.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristerne til fagpakkerne på masteruddannelsen i it er

  • 1. juni for fagpakker, der starter i august/september,
  • 1. december for fagpakker, der starter i januar/februar.


Ansøgningsfristerne er til for, at universiteterne kan vurdere interessen for fagpakken, og for at optag og studiestart kan planlægges så hensigtsmæssigt som muligt for både studerende og undervisere.

Hvis der efter ansøgningsfristen er ledige pladser på fagpakker, som det er besluttet at oprette, vil det være muligt at søge ind på de ledige pladser.

Behandling af ansøgningerne

Når en ansøgningsfrist er passeret, bliver alle ansøgninger behandlet af et udvalg med medlemmer fra It-vest og fra de universiteter, der har fagpakker inden for den pågældende linje.

Optagelse på master i it kan ske på flere niveauer afhængigt af din uddannelsesmæssige baggrund og erhvervserfaring (se under Hvem kan blive optaget?):

Fagpakke og linje
Hvis du opfylder adgangskravene med hensyn til både relevant uddannelse og erhvervserfaring, bliver du godkendt til optagelse både på den fagpakke, du har søgt ind på, og på hele linjen. Det vil sige, at du kan være sikker på at blive optaget på andre fagpakker inden for linjen.

Hvis du senere ønsker optagelse på en fagpakke fra en anden linje, skal du også godkendes til optagelse dér.

Fagpakke eller enkeltfag
Hvis du ikke opfylder kravet med hensyn til uddannelsesmæssig baggrund, bliver der foretaget en konkret vurdering af, om du kan få dispensation til at blive optaget på den fagpakke eller det enkeltfag, du har søgt ind på. Vurderingen foretages af den fagansvarlige på fagpakken. Der kan ikke dispenseres fra kravet om erhvervserfaring.

Hvis du senere ønsker optagelse på en anden fagpakke eller et andet enkeltfag, bliver der igen foretaget en konkret vurdering af din baggrund og mulighed for at gennemføre forløbet.

Prioritering af ansøgere
Hvis der til en fagpakke er flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser på fagpakken, vil ansøgere, der tidligere har gennemført fagpakker på masteruddannelsen i it, blive optaget først.
Dernæst optages ansøgerne på baggrund af deres uddannelsesmæssige baggrund, erhvervserfaring inden for fagpakkens emne og deres stillingsmæssige placering. 

Afslag
Hvis du får afslag på din ansøgning, er du velkommen til at kontakte universiteterne eller It-vest for at få vejledning med hensyn til dine muligheder for it efter- og videreuddannelse.

Optagelse

Når du er blevet optaget på en fagpakke, får du brev fra universitet. Det sker typisk ca. tre uger efter ansøgningsfristen.

Du vil også fra universitetet få besked med hensyn til betaling for undervisningen, studiestart m.v., ligesom du vil få adgang til det internet-baserede kommunikations- og læringsmiljø, som benyttes ved undervisningen på fagpakken.

ØKONOMISK STØTTE

Før du selv eller din virksomhed betaler, så undersøg, om du er omfattet af en overenskomst, hvor du eller din virksomhed er berettiget til uddannelsesrefusion. Der findes forskellige kompetencefonde opdelt i brancher, der selv administrerer pengene. En betingelse for alle fonde er imidlertid, at du er i arbejde, når du søger om støtte. Se eksempler på kompetencefonde.

EN FAGPAKKE TIL DIG

Hvert halve år giver vi dig cirka ti forskellige fagpakker at vælge mellem på masteruddannelsen i it.

Tjek dine muligheder under Fagpakker.

LOKAL INFORMATION OM MASTER I IT

Læs om masteruddannelsen i it på universiteternes hjemmesider:


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik