Gruppebillede fra dimissionsfesten 27. september 2018 for færdiguddannede til Master i it. I alt 32 studerende afsluttede i studieåret 2017/18 en hel uddannelse til Master i it.

MASTERPROJEKTET - KRONEN PÅ VÆRKET

Masterprojektet er den afsluttende del af masteruddannelsen i it, hvor du får mulighed for at fordybe dig i et emne og skabe ny viden til gavn for dig selv og din virksomhed.

Med masterprojektet skal du vise, at du kan afgrænse en relevant problemstilling, behandle den ved anvendelse af teorier og metoder fra uddannelsen og formidle dine resultater til andre.

Det vil for de fleste være oplagt at vælge et emne, der har relation til deres daglige arbejde.

Samlet består masterprojektet af et skriftligt arbejde og en mundtlig prøve (forsvar af det skriftlige arbejde). Masterprojektets omfang er 15 ECTS - det samme som en fagpakke, og det normale er at afsætte et halvt år til opgaven.

Du får tilknyttet en vejleder fra det universitet, hvor du vælger at lave dit masterprojekt.

Du kan med fordel overveje at arbejde sammen med 1-2 andre studerende om masterprojektet. I kan hjælpe hinanden med at læse tekster igennem, diskutere og holde hinanden i gang i processen.

Uanset om du skriver alene, eller I er flere sammen, får du til eksamen en individuel bedømmelse for dit masterprojekt.

Masterprojektet vil oftest være den sidste aktivitet, du gennemfører som masterstuderende, men dette kan efter aftale fraviges, så du gennemfører projektet parallelt med den sidste af dine tre fagpakker.

Ansøgning

Når du gerne vil optages på masterprojektet, skal du sende en ansøgning til det universitet, hvor du ønsker at lave dit projekt. Universitetet behandler din ansøgning, og du får tildelt en vejleder.

Find en link til ansøgningsskemaer via fagpakkebeskrivelserne herunder.

Hvis du er i tvivl om, hvor du vil skrive dit masterprojekt, kan du kontakte It-vest for yderligere vejledning.

Titel Periode Ansøg
Masterprojekt, softwarekonstruktion Aarhus Universitet
2019
  
2020
  
2021
AU
Masterprojekt, interaktionsdesign og multimedier
2019
  
2020
  
2021
Masterprojekt, softwarekonstruktion Aalborg Universitet
2019
  
2020
  
2021
AAU
Masterprojekt, organisation
2019
  
2020
  
2021

Mastertitlen

Når du har afleveret dit masterprojekt og bestået den mundtlige eksamen, opnår du titlen Master i it eller på engelsk Master of IT.

Afhængigt af dit valg af linje kan du bruge titlen

  • Master i it, softwarekonstruktion (Master of IT, Software Development)
  • Master i it, interaktionsdesign og multimeder (Master of IT, Interaction Design and Multimedia)
  • Master i it, organisation (Master of IT, Organization)

Du får udstedt et eksamensbevis for den samlede masteruddannelse fra det universitet, hvor du har gennemført masterprojektet. Beviset er på både dansk og engelsk.

Bemærk, at masteruddannelsen i it ikke giver adgang til titlen Master of Science (MSc).

Vejledning

Når du skriver dit masterprojekt, skal du have en vejleder.

Du kan gå to veje, når du skal i gang:

Sammen med vejlederen aftaler du masterprojektets emneområde, titel og tidspunkt for aflevering.

Det vil også være en god idé, hvis I laver aftaler om, hvordan forløbet omkring vejledningen skal være, så I begge ved, hvad I kan forvente.

Aftalen kan indeholde

  • tidspunkter, form og omfang af vejledningen,
  • gensidige forpligtelser ifm. vejledningen.

Det praktiske

Den vejledende pris for et masterprojekt under masteruddannelsen i it - herunder vejledning og eksamen - ligger på samme niveau som prisen for en fagpakke. Der kan være afvigelser mellem universiteterne.

Masterprojektet skrives under studieordningen for master i it og i henhold til de gældende bekendtgørelser.
Se regelgrundlaget.

Detaljer omkring vejledning, eksamen m.v. kan variere fra universitet til universitet i It-vest samarbejdet.
Find link til universiteternes lokale information i spalten til højre, eller kontakt efter- og videreuddannelses-sekretariaterne for præcise informationer.

Held og lykke med dit masterprojekt.

LOKAL INFORMATION OM MASTERPROJEKT

Universiteternes egen information om masterprojekt på master i it og link til ansøgningsskema:

Syddansk Universitet

Aalborg Universitet

Aarhus Universitet, Science and Technology

Aarhus Universitet, Arts

Aarhus BSS

HVAD ER MASTER I IT?

En hel masteruddannelse i it består af:

Fagpakke inden for linjen
15 ECTS
Fagpakke inden for linjen
15 ECTS
Valgfri fagpakke

15 ECTS
Master-projekt

15 ECTS

Du kan tage én eller flere fagpakker efter interesse, og du kan vælge at tage en hel masteruddannelse og opnå titlen Master i it.


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik