REGELGRUNDLAG

Rammerne omkring masteruddannelsen i it er sat af uddannelsens studieordning og af overordnede bekendtgørelser for masteruddannelser på universiteterne.

Studieordning og fagbilag

Studieordningen for master i it består af en studieordning og et fagbilag. Fagbilaget opdateres en gang årligt i forhold til det aktuelle fagpakkeudbud.

Studieordning og fagbilag udarbejdes af Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet i fællesskab med It-vest som koordinator.

Studieordningen findes i en lokal version for hvert af de tre universiteter. Eneste lokale forskel i forhold til skabelonen er, at det enkelte universitetet indskriver i studieordningen, hvilke linjer på masteruddannelsen universitetet tilbyder, og hvilke studienævn de hører under. Du finder universiteternes lokale version af studieordningen på universiteternes hjemmesider (links i boksen til højre).

Fagbilaget er ens på alle universiteterne bortset fra, at universitetets navn indskrives på forsiden.

Læs den nyeste version af studieordning og fagbilag her

 

Bekendtgørelse om visse masteruddannelser ved universiteterne er ophævet, men studerende, der har påbegyndt en masteruddannelse før 1. september 2010, har ret til at færdiggøre uddannelsen efter disse regler. 

Ældre versioner af studieordning og fagbilag for masteruddannelsen i it

Har du brug for ældre versioner af studieordning eller fagbilag for masteruddannelsen i it, så finder du dem her:

2018 - Studieordning Fagbilag
2017 - Studieordning Fagbilag
2016 - Studieordning - Fagbilag
2015 - Studieordning - Fagbilag
2014 - Studieordning - Fagbilag
2013 - Studieordning - Fagbilag
2012 - Studieordning - Fagbilag
2011 - Studieordning - Fagbilag
2010 - Studieordning - Fagbilag
2009 - Studieordning - Fagbilag
2008 - Studieordning - Fagbilag
2007 - Studieordning - Fagbilag
2006 - StudieordningFagbilag
2005 - Studieordning - Fagbilag

LOKAL INFORMATION OM MASTER I IT

Læs om masteruddannelsen i it på universiteternes hjemmesider:

UDDANNELSESGRADER OG -NIVEAUER

Har du brug for at vide, hvordan mastergraden er indplaceret i forhold til andre uddannelser, og hvilket niveau den placeres på i sammenligning med uddannelser i Europa, kan du finde informationer på Uddannelses- ministeriets hjemmeside om

Kvalifikationsramme for Livslang Læring.


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik