UNDERVISNINGEN PÅ MASTER I IT

Masteruddannelsen i it er en deltidsuddannelse, hvor det forventes, at deltagerne har fuldtidsarbejde samtidig med, at de studerer.

Det betyder på den ene side, at undervisningen er tilrettelagt, så du fortrinsvis skal bruge din fritid på uddannelsen. På den anden side kan dine erfaringer og aktuelle problemstillinger fra jobbet i mange tilfælde inddrages i undervisningen, og du kan løbende tage den nye viden i anvendelse og prøve metoder og teorier af i praksis.

Studie på deltid

Et deltidsstudium giver plads til uddannelse ved siden af jobbet, men det kræver tid og selvdisciplin.

De fleste, der deltager i masteruddannelsen i it, bruger deres fritid på at studere, og det kan nemt gå ud over tiden til familie, venner og fritidsaktiviteter. Derfor er det en god idé, at du sikrer dig opbakning hjemmefra, inden du starter på uddannelsen. 

Arbejdsbelastningen varierer under studieforløbet og afhænger af dit eget ambitionsniveau. Du skal regne med at bruge 10-20 timer om ugen, hvis du vil have det fulde udbytte af dit studium.

Du skal være opmærksom på at varigheden på fagpakkerne kan variere fra ca. 5 til 9 måneder, mens omfanget på 15 ECTS point er gældende for alle fagpakker. 15 ECTS svarer til tre måneders fuldtidsstudium. Det kan betyde, at arbejdspresset er forskelligt alt efter, hvor lang tid fagpakken strækker sig over.

Seminarer og selvstudier

Undervisningen på masteruddannelsen i it kan f.eks. bestå af

  • seminarer,
  • selvstudier,
  • opgaver og øvelser,
  • projektarbejde.

Seminarer
På alle fagpakker er der et antal seminarer, hvor du skal møde frem for at deltage i forelæsninger, øvelser og andre aktiviteter, hvor teorier og metoder afprøves i praksis. Det er også her, du får mulighed for at drage nytte af diskussioner og erfaringsudveksling med dine medstuderende og med underviserne.

Seminarerne tilrettelægges forskelligt og over en eller flere dage. På nogle fagpakker gennemføres seminarerne som internat, hvor du skal regne med ekstra betaling for kost og logi. Ellers skal du ved behov for overnatning i forbindelse med seminarerne selv sørge for indkvartering. 

Selvstudier, opgaver og projektarbejde
Imellem seminarerne vil der være selvstudier, opgaver og projektarbejde og mulighed for at holde forbindelsen til undervisere og medstuderende gennem kommunikation på nettet.

I disse perioder har du stor indflydelse på, hvordan og hvornår du vil studere. Som regel kan du selv bestemme, om du vil arbejde med opgaverne på studiet individuelt eller sammen med andre. Det kan dog anbefales at gå sammen i studiegrupper og mødes enten på nettet eller hos hinanden for at diskutere og udveksle erfaringer.

Erhvervsrettet undervisning

Det er et varemærke for masteruddannelsen i it, at det er en erhvervsrettet og jobnær uddannelse. Vi lægger vægt på, at travle it-professionelle kan opleve en umiddelbar sammenhæng mellem deres daglige arbejde og den nye viden og mulighed for refleksion over praksis, som de opnår via uddannelsen.

Underviserne bruger derfor cases fra erhvervslivet til at levendegøre teorier, teknikker og metoder, og de lægger op til, at deltagernes egne erfaringer og eksempler fra praksis kan indgå i undervisning og diskussioner.

De fleste enkeltfag og fagpakker indeholder opgaver og projektarbejde, hvor du - afhængigt af dine jobfunktioner og dit valg af fag - har mulighed for at arbejde med aktuelle emner fra dit job. Dermed kommer studie- og arbejdstid til at supplere hinanden.

Desuden vil du opleve, at du lærer meget af at lytte til erfaringerne fra og deltage i diskussioner med dine medstuderende.

Ansvar for mere end egen læring

Som deltidsstuderende er du i universitetssystemet en studerende på lige fod med alle andre universitetsstuderende. Det betyder, at der gælder de samme regler for dig som for dagstuderende. 

Du er f.eks. ansvarlig for selv at tilmelde dig de aktiviteter, du ønsker at følge, og når eksamenstiden nærmer sig, skal du selv sikre, at du er meldt til eksamen. 

Universiteterne sender dig information om, hvad du skal foretage dig og hvornår, så du i god tid kan få styr på dit studium.

Uddannelse på tværs af universiteter

Universiteternes samarbejde omkring masteruddannelsen i it er til for at sikre dig den bedste undervisning og et bredt udbud af erhvervsrettede og tidssvarende enkeltfag og fagpakker.

Når det kommer til den praktiske gennemførelse af undervisningen, vil du opleve, at der er forskel på universiteterne for eksempel i forhold til administrative procedurer og brug af internetbaserede undervisningsplatforme.

Det kan vi desværre ikke gøre noget ved, så tag det som en oplevelse og følg de anvisninger, du modtager fra det universitet, du er tilmeldt.

  • Underviseren på fagpakken er din primære kilde til information om fagpakkens faglige indhold og undervisningens praktiske forløb.
  • Har du spørgsmål om optagelse, betaling, tilmelding til eksamen og lignende, kan du kontakte universitetets efter- og videreuddannelsessekretariat.
  • Har du spørgsmål om tilrettelæggelse af dit masterprojekt, kan du kontakte universiteternes faglige koordinatorer.

It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik