UNIVERSITETSSAMARBEJDET

Det er universitetssamarbejdet It-vest med Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet, der står bag etablering og udvikling af master i it. 

Samarbejdet giver mulighed for at samle det bedste fra alle universiteter. Det kommer på flere måder de studerende til gode: 

  • Enkeltfag og fagpakker anerkendes og tilbydes på tværs af de samarbejdende universiteter, og det styrker udbuddet af relevant og erhvervsrettet it efter- og videreuddannelse i hele Vestdanmark.
  • Universiteternes spidskompetencer inden for softwarekonstruktion, organisation og interaktionsdesign og multimedier er samlet på tværs af universiteterne om at skabe den bedst mulige undervisning.
  • Undervisningen er tilrettelagt, så du kan passe den ind i en travl hverdag og følge den, uanset hvor du bor. 

Arbejdsfordeling

It-vest institutionernes samarbejde om master i it er organiseret således:

  • Universiteterne har ansvaret for udbud af fagpakker, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisning, eksamen, evaluering osv. Universiteternes sekretariater tager sig af det praktiske omkring optagelse, betaling, eksamen osv.
  • It-vest har ansvaret for koordinering af universiteternes aktiviteter og for sammen med universiteterne løbende at sikre et tidssvarende udbud af fagpakker. It-vest tager sig af overordnet markedsføring og generel vejledning til master i it.

Koordinationsudvalg

Til hver linje på masteruddannelsen i it er der etableret et koordinationsudvalg med medlemmer fra hvert af de universiteter, der har fagpakker inden for linjen, samt fra It-vest.

Koordinationsudvalgene drøfter udbuddet af fagpakker, så de i deres indhold supplerer hinanden og ikke dublerer. Samtidig sikrer koordinationsudvalgene, at der løbende er et udbud af fagpakker, så studerende, der er begyndt på masteruddannelsen, hele tiden kan vælge nye fagpakker, der kan indgå i en hel master i it.

Det er også koordinationsudvalgene, der behandler ansøgningerne til fagpakkerne og sikrer en ensartet behandling, og at optaget er godkendt af alle universiteter i samarbejdet.

It-vest - samarbejdende universiteter

It-vest er et uddannelses- og forskningssamarbejde mellem Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet.

Samarbejdets mål er at sikre en stadig udvikling af universiteternes it-uddannelser, så de er på forkant med it-udviklingen, og samtidig sikre en fortsat stigning i antallet af it-kandidater.

Ud over master i it beskæftiger It-vest samarbejdet sig blandt andet med:

  • cand.it. – kandidatuddannelser
  • diplom i it – videreuddannelse på bachelorniveau for f.eks. datamatikere
  • master i ikt og læring – it-masteruddannelse for undervisere, uddannelsesansvarlige m.v.

Se www.it-vest.dk.


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik