HVEM KAN BLIVE OPTAGET?

Master i it henvender sig til personer, der som en primær del af deres job arbejder med udvikling af it, ledelse af it, implementering af it eller undervisning inden for it.

Krav til optagelse
Adgang til uddannelsen er betinget af, at du har gennemført mindst en relevant akademisk bacheloruddannelse, en relevant professionsbacheloruddannelse, en relevant mellemlang videregående uddannelse eller en relevant diplomuddannelse gennemført som et reguleret forløb.

Universiteterne kan vælge at optage studerende, der ikke har en af de nævnte uddannelser, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der svarer dertil.

Universitetet kan på enkeltfag/fagpakke optage ansøgere, der skønnes at have de nødvendige faglige forudsætninger til enkeltfaget/fagpakken (jvf. deltidsbekendtgørelsens §7).

Ønsker du, at en valgfagpakke fra en anden linje end den linje, du er optaget på, skal indgå i din uddannelse, skal du også opfylde adgangskravene for denne linje. 

Erhvervserfaring
Efter afslutning af din adgangsgivende uddannelse skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Universiteterne kan ikke dispensere fra kravet om erhvervserfaring.

Er du datamatiker?
Universiteterne i It-vest samarbejdet har lavet brobygningsordninger, der gør det muligt for datamatikere at få adgang til masteruddannelsen i it. Læs under Er du datamatiker?

Adgang til de enkelte linjer

Her kan du læse, hvad der vurderes at være relevante uddannelser og relevant erhvervserfaring i forhold til de tre linjer på masteruddannelsen i it.

Softwarekonstruktion

Relevante uddannelser i forhold til optagelse på master i it, linjen i softwarekonstruktion, er:

 • bacheloruddannelsen i datalogi,
 • diplomuddannelsen i informationsteknologi (softwarekonstruktion),
 • professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling,
 • diplomuddannelse i softwareudvikling med valgfag i kontraktbaseret systemudvikling,
 • IKT-ingeniør-uddannelse,
 • eller tilsvarende.

Andre uddannelser kan give adgang, hvis du kan dokumentere, at du har viden om og færdigheder til at arbejde med programmering i et moderne objektorienteret sprog, samtidige og distribuerede systemer, databaser, software test og verifikation, softwarearkitektur baseret på design patterns og frameworks, udviklingsmetoder og diskret matematik.

Enkelte fagpakker kan forudsætte matematik på A-niveau.

Relevant erhvervserfaring betyder, at du skal have beskæftiget dig med udvikling eller implementering af it eller undervisning i it.

Interaktionsdesign og multimedier

Relevante uddannelser i forhold til optagelse på master i it, linjen i interaktionsdesign og multimedier, er:

 • bacheloruddannelsen i datalogi,
 • bacheloruddannelsen i informationsvidenskab,
 • bacheloruddannelsen i multimedier,
 • professionsbacheloruddannelse i softwareudvikling eller webudvikling,
 • diplomuddannelse i softwareudvikling eller webudvikling,
 • eller tilsvarende.

Andre uddannelser kan give adgang, hvis du har grundlæggende indsigt i og forståelse af forholdet mellem bruger og multimediesystem samt et basalt kendskab til interaktionsdesign.

Relevant erhvervserfaring betyder, at du skal have beskæftiget dig med udvikling eller implementering af it eller undervisning i it.

Organisation

Relevante uddannelser i forhold til optagelse på master i it, linjen i organisation er:

 • bacheloruddannelsen i datalogi,
 • bacheloruddannelsen i informationsvidenskab,
 • HA(dat.),
 • HD(informatik),
 • professionsbacheloruddannelse i softwareudvikling eller webudvikling,
 • professionsbacheloruddannelse i Digital konceptudvikling (fra 2015),
 • professionsbacheloruddannelse i Økonomi og it (fra 2012),
 • diplomuddannelse i softwareudvikling eller webudvikling,
 • eller tilsvarende.

Andre uddannelser kan give adgang, hvis du har kendskab til udvikling og implementering af it i en organisation og har kendskab til grundlæggende it-begreber.

Relevant erhvervserfaring betyder, at du skal have erfaring med it-faglige og organisatoriske problemstillinger, der ligger inden for linjens faglige område.

Ansøgning

Om ansøgning og behandling af ansøgningerne se Hvordan søger jeg ind?

ØKONOMISK STØTTE

Før du selv eller din virksomhed betaler, så undersøg, om du er omfattet af en overenskomst, hvor du eller din virksomhed er berettiget til uddannelsesrefusion. Der findes forskellige kompetencefonde opdelt i brancher, der selv administrerer pengene. En betingelse for alle fonde er imidlertid, at du er i arbejde, når du søger om støtte. Se eksempler på kompetencefonde.


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik